2016 Adroddiad Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2015/2016

Dengys yr adroddiad blynyddol hwn bod Tai Canolbarth Cymru, drwy waith caled y staff a'r Bwrdd, yn gwella bywydau ei thenantiaid a hefyd y gymuned yn ehangach. Gobeithio y cewch ein stori'n ddiddorol.

Porwch drwy'r adroddiad blynyddol drwy glicio ar y straeon yn y gwahanol adrannau islaw. Mae croeso i chi roi eich barn ar erthyglau, rydym eisiau clywed beth sydd gennych chi fel ein tenantiaid a'n rhanddeiliaid i'w ddweud!